atristi

atristi
atrìsti, àtrita, atrìto (àtritė) tr. 1. CI49, Š, 1 atstumti, ridenant paviršiumi: Atrìsk akmenį prie sienos J. Atrisk rąstą, aš antkabinsiu ant šlėdžių Šts. Joninių naktį atrita seną ratą ant kryžkelių LTR(Klvr). Atristi pirm savęs N.atridenti (ant ratų): Dėdė tuo tarpu atrito važiuojamąjį krėslą . 2. Q15,653, VlnE56, Sut, N, K, M nustumti, nuversti, atversti: Atritu, atverčiu SD217. Atrìsk akmenį nuo duobės šalin J. Nueik pas aną aure kryžių, atrisk akmenį ir pasiimk, ką ten rasi Žvr. Dabar tu šitą akmenį atrisi ir pamatysi tokį urvą LTR(Rk). Akmenis vėl nuo kelio atrist DP31. Ir akmenį nuog angos šulinies atrisdavo BB1Moz29,3. Kas mums akmenį atris, kurs esti labai didis? 245. Ir kalbėjo viena kitosp: kas atris mums akmenį nuog durių grabo? Ch1Mr16,3. | refl. tr.: Kas gi čia užritė tokį akmenį ant kelio – neatsiritę nepravažiuosim . 3. refl. K, 1 atriedėti: Ale kaip tik pradėjo skint, teip štai atsirito šiaudų kūlys BsPIV37. Atsirita bačkelė iš Vengrijos žemelės LTR. Atsìrita atsìrita, matau, visai netoli manęs Smln. 4. refl. greit ateiti, atbėgti, atlėkti: Žmogus vikriai atsirito lig tako . Vyriškis kulkos greitumu atsirito prie manęs . Gal iš dangaus krito, gal iš peklos atsirito KrvP(Drsk). 5. refl. greit atvažiuoti: Ar tai jau ir jūs atsiritot? Alk. 6. refl. vilnijant priartėti: Banga py pat krašto atsirìto Sg. | prk.: Netrukus atsirito frontas ir mane sužeidė V.Bub. Revoliucinės protesto demonstracijos atsirito ir čia . Reformacijos bangai atsiritant, Lietuva dar tiktai niro iš religinės prieblandos . 7. refl. atsklisti (apie garsą): Ką mes galėjome padaryti, – atsirito iš būrio sunkus atodūsis J.Avyž. 8. refl. prk. ateiti (apie laiką): Naktimis sapnuota atsirito pagaliau ir ta diena . \ risti; antristi; apristi; atristi; įristi; išristi; nuristi; paristi; parristi; perristi; praristi; priristi; suristi; užristi

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atrišti — atrìšti, àtriša, o (àtrišė) tr. 1. SD217, H150, R33, K, Š išlaisvinti ką suvaržytą, surištą: Atàrišė vištai sparnus Ds. Atriš manę, leid manę iž maišo (ps.) Lz. Kada jį tardė vyriausioji taryba, jis buvo atrištas brš. | refl. K, Š: Atsrìšo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atristi — atri̇̀sti vksm. Atri̇̀sk stati̇̀nę iš rū̃sio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrišti — atri̇̀šti vksm. Negaliù atri̇̀šti bãtų raištẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atraišioti — 1 atraišioti 1. M, LL167, Š, BŽ476 iter. atrišti 1: Atraišiokite jį ir leiskite eiti Bb2Jn11,44. 2. iter. atrišti 3: Atraišiojo karves nuo saito ir išvarė laukan rš. 3. iter. atrišti 4: Mano tas manytasis ubagėlis maišelį nusiima ir rimtu veidu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišimas — atrišìmas sm. (2) DŽ1 → atrišti. 1. N, LL216 atpalaidavimas: Pagalvės, kurioje buvo paguldytas naujagimis, atrišimas turėjo reikšti jo kojų atrišimą, o perkeltine prasme – atrišimą tų saitų, kurie galėtų „pančioti“ ateityje jau paaugusį vaiką rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišinėti — 1. iter. dem. atrišti 2: Albinas atrišinėjo prie drobynų pritvirtintus dalgiakočius V.Bub. 2. K iter. dem. atrišti 4: Gal praalkai, Juozapėli? Aš čia turiu paėmusi… – ėmė ji atrišinėti mazgelį J.Balt. Atrišinėti kurpių dirželius buvo laikoma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrišti — išrìšti, ìšriša, o (ìšrišė) tr. 1. SD327, H158, K, Š, DŽ1 išlaisvinti surištą: Prasidžiugęs Abromas vos išrišo sūnų, išgirdo krūmalė[je] bliaunantį aviną M.Valanč. Išriškit jį, o tegu nueina BtJn11,44. Išrišo jį ir liepė susieiti kunigams ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paleisti — I. suteikti laisvę, duoti sutikimą. 1. tr. SD383, R, K suteikti laisvę (uždarytam, paimtam į nelaisvę, pririštam…): Bevežant tas kareivis pradėjo prašyti, kad dovanotų ir neskandinęs paleistų BsPIII28. Atsiduso bernaitis, kaip smerties paleistas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarišti — prarìšti, pràriša, o (pràrišė) 1. žr. perrišti 5: Kol arklys pasilsės, prarišiu karvę Pb. 2. tr. truputį atrišti: Efrunė, maišus prarišusi, vištas traukė, gyvas ir negyvas rš. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”